Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VII/53/2007 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Marianowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Marianowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


0x08 graphic
UCHWAŁA NR VII/53/2007

Rady Gminy Marianowo

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia dla terenu gminy Marianowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Marianowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473), uchwala się, co następuje:

 1. Ustala się, dla terenu gminy Marianowo, liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia:

 1. poza miejscem sprzedaży - 23 punkty,

 2. w miejscu sprzedaży - 7 punktów.

 1. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 20 m od:

 1. placówek oświatowych,

 2. budynków sakralnych,

 3. cmentarzy,

 4. placów zabaw,

 5. plaż i kąpielisk,

 6. boisk sportowych.

2. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 50 m od obiektów wymienionych w ust. 1.

 1. Odległości, o których mowa w § 2 mierzone są najkrótszą drogą przeznaczoną dla pieszych, biegnącą od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych, do:

 1. najbliższego wejścia na teren obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3,

 2. najbliższego wejścia do budynków wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

 3. granicy obiektów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 - 6.

 1. 1. Dopuszcza się odstępstwo od zakazów określonych w § 2 w przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych podczas trwania imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych, odbywających się w obiektach zamkniętych lub na otwartym powietrzu.

2. Warunkiem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych podczas imprez wymienionych w ust. 1 jest wyrażenie zgody organizatora imprezy na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz uzyskanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

3. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w opakowaniach szklanych podczas imprez, o których mowa w ust. 1.

 1. 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może podawać napoje alkoholowe także
  w ogródku gastronomicznym, tj. wyodrębnionej przestrzeni zorganizowanej na wolnym powietrzu, bezpośrednio przyległej do lokalu gastronomicznego.

 1. Ogródek gastronomiczny musi być estetycznie i bezpiecznie ogrodzony płotkiem lub barierką, oraz mieć zapewniony dostęp do sanitariatów. Położenie ogródka musi być tak usytuowane, aby nie ograniczało swobodnego przejścia do obiektów użyteczności publicznej.

 2. Przedsiębiorca prowadzący ogródek gastronomiczny musi posiadać tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowany jest ogródek, lub zgodę właściciela (zarządcy) tego terenu.

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, może odbywać się w wolnostojących „ogródkach piwnych”, na podstawie odrębnego zezwolenia, po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 2 i 3.

 1. Tracą moc:

 1. uchwała Nr XXV/142/93 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 czerwca 1993 r.
  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) dla gminy Marianowo,

 2. uchwała Nr XXV/144/97 Rady Gminy Marianowo z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Marianowo,

 3. uchwała Nr XXV/145/97 Rady Gminy Marianowo z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zapis art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473), nakłada na Radę Gminy obowiązek ustalenia dla terenu gminy, w drodze uchwały, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podjęcie niniejszej uchwały uwarunkowane jest potrzebą dostosowania obecnie obowiązujących uregulowań, do aktualnego brzmienia art. 12 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 04-07-2007 18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2007 18:10